Podatki o podjetju

David Turšič s.p.
Cesta treh talcev 6
1241 Kamnik

Zaporedna št. vpisa v sodnem registru : 316-02-01719-2013
ID za DDV: SI24414204
Matična številka: 3173941000
Datum vpisa: 21.3.2007

Telefon: 041 544 330